Hoe verloopt de monstername en analyse bij de comfort test?

  • U ontvangt van ons de aangevraagde comforttesten
  • Op de bijgevoegde monsternamekaart staat gedetailleerd aangegeven hoe het het monster kunt nemen.
  • U kunt 2 tappunten na keuze bemonsteren. Ons advies is om in ieder geval de meerfunctiespuit te bemonsteren.
  • De test kunt u in de retourdoos naar ons laboratorium verstoren. LET OP: stuur de test dezelfde dag als de afname naar ons retour.
  • Het monster wordt onder conform WIP-richtlijn geanalyseerd.
  • Incubatie vindt plaats bij 22 graden voor 72 uur.
  • Na afloop van de incubatie vindt er een nauwkeurige telling plaats.
  • De tandheelkundig professional ontvangt naast een officieel analyserapport ook een rapportage met advies en een certificaat indien het tappunt binnen de norm valt.
  • Wij adviseren u om de rapportages in een logboek te bewaren.

–> Dankzij onze microbiologische kennis, voorzien we u bij een overschrijding altijd van een professioneel advies.