Chemische desinfectie mondzorgunit

Chemische desinfectie mondzorgunit
 

Als de waterkwaliteit van uw unit niet aan de norm voldoet, kan  het verstandig zijn om de unit volledig te reinigen. Hierbij worden de volgende handelingen uitgevoerd:

  • De mondzorgunit wordt afgekoppeld van het drinkwaternet.
  • Via een breektank / pomp en een vulpunt aan het begin, wordt het leidingsysteem gevuld met een door het Ctgb (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) toegelaten desinfectiemiddel.
  • Na het vullen wordt op ieder beschikbaar tappunt gemeten of de juiste concentratie van het desinfectiemiddel aanwezig is. Indien het leidingsysteem gevuld is met desinfectiemiddel, treedt een stand tijd van ca. 2,5 uur in werking.
  • Na de inwerktijd worden het leidingsysteem geheel gespoeld met schoon leidingwater waarbij op ieder tappunt van de unit gemeten wordt of er geen desinfectie middel meer aanwezig is.

Prijs voor desinfectie:

  • Neem voor een prijsopgaaf contact op met Aqua2Dental.

dentist-428642_1920