Legionella

Wanneer?

 • U dient volgens de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken een legionellatest te laten uitvoeren als het kiemgetal boven de 10.000 KVE/ml ligt.
 • Ook kunt u een legionellatest laten uitvoeren als u het vermoeden heeft dat er legionella aanwezig is.

Let op een legionellatest moet altijd gecertificeerd worden uitgevoerd en dit kunt u dus niet zelf doen. Wij nemen alle zorgen rondom de legionellatest uit uw handen

Stappenplan legionella test

 • De planner neemt contact op met de tandheelkundig professional voor het maken van een afspraak voor monstername.
 • De monsternemer komt bij u op de afgesproken dag en tijd en neemt een monster ten behoeve van de legionella analyse.
 • Dit monster wordt gekoeld en onder beschermende condities getransporteerd naar het laboratorium.
 • Binnen de wettelijke termijn wordt het monster aangeboden op het laboratorium.
 • Het monster wordt volgens NEN-EN-ISO 11731:2017 normen geanalyseerd.
 • Incubatie vindt plaats bij 37 graden voor 7 dagen.
 • Na afloop van de incubatie vindt er een nauwkeurige telling plaats.
 • Eventueel vindt er een extra serotypering legionella plaats (inbegrepen bij de prijs).
 • De tandheelkundig professional ontvangt naast een rapportage met bevindingen en aanbevelingen.
 • Wij adviseren u om de rapportages in een logboek te bewaren.

–> Dankzij onze microbiologische kennis, voorzien we u altijd van een professioneel en bruikbaar advies.