Dieptereiniging

Dieptereiniging 

Als het niet lukt om de waterkwaliteit onder controle te krijgen, behoort een dieptereiniging tot de mogelijkheid. In veel gevallen is de waterkwaliteit na afloop van een dieptereiniging weer in orde. Overigens controleren wij dit altijd en zit deze controle bij de prijs inbegrepen.

Een dieptereiniging is maatwerk en afhankelijk van veel factoren zoals  aanleg leidingwerk, type unit, soort unit (stand-alone, collectief) en mate van het probleem. Wij kunnen u het juiste advies geven over hoe de dieptereiniging het beste kan worden uitgevoerd.

Stappenplan dieptereiniging

 • De mondzorgunit wordt afgekoppeld van het drinkwaternet.
 • Via een breektank / pomp en een vulpunt aan het begin, wordt het leidingsysteem gevuld met een door het Ctgb (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) toegelaten ontkalkingsmiddel.
 • Via een breektank / pomp en een vulpunt aan het begin, wordt het leidingsysteem gevuld met een door het Ctgb toegelaten reinigingsmiddel.
 • Na het vullen wordt op ieder beschikbaar tappunt gemeten of de juiste concentratie van het reinigingsmiddel aanwezig is. Nu treedt een standtijd in werking.
 • Na de inwerktijd wordt het leidingsysteem geheel gespoeld met schoon leidingwater waarbij op ieder tappunt van de unit gemeten wordt of er geen reinigingsmiddel meer aanwezig is.
 • Na ongeveer 48 uur worden er controlemonsters genomen.

Prijs:

Een dieptereiniging is echt maatwerk en afhankelijk van veel factoren, zoals:

 • Aantal units dat gereinigd dient te worden.
 • Wordt het gehele leidingwerk gereinigd of alleen de unit.
 • Betreft het een stand-alone unit of een collectief systeem.
 • Is de waterinlaat vrij toegankelijk.
 • Wilt u de units in het weekend gereinigd hebben.
 • Etc.

Via onze contact pagina kunt u een offerte laten opstellen. U kunt ons bellen op nummer 0487-503027. Wij staan u graag te woord.