Chemische desinfectie

Chemische desinfectie 

Als het niet lukt om de waterkwaliteit onder controle te krijgen, kan een chemische desinfectie worden overwogen. In veel gevallen is de waterkwaliteit na afloop van de chemische desinfectie weer orde. Overigens controleren wij dit altijd en zit deze controle bij de prijs inbegrepen.

Een chemische desinfectie is maatwerk en afhankelijk van veel factoren zoals  aanleg leidingwerk, type unit, soort unit (stand-alone, collectief) en mate van het probleem. Wij kunnen u het juiste advies geven over hoe de desinfectie het beste kan worden uitgevoerd.

Stappenplan chemische desinfectie:
 

 • De mondzorgunit wordt afgekoppeld van het drinkwaternet.
 • Via een breektank / pomp en een vulpunt aan het begin, wordt het leidingsysteem gevuld met een door het Ctgb (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) toegelaten ontkalkingsmiddel.
 • Via een breektank / pomp en een vulpunt aan het begin, wordt het leidingsysteem gevuld met een door het Ctgb (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) toegelaten desinfectiemiddel.
 • Na het vullen wordt op ieder beschikbaar tappunt gemeten of de juiste concentratie van het desinfectiemiddel aanwezig is. Indien het leidingsysteem gevuld is met desinfectiemiddel, treedt een standtijd  in werking.
 • Na de inwerktijd worden het leidingsysteem geheel gespoeld met schoon leidingwater waarbij op ieder tappunt van de unit gemeten wordt of er geen desinfectie middel meer aanwezig is.
 • Na ongeveer 48 uur worden er controlemonsters genomen.

Prijs:

Een chemische desinfectie is echt maatwerk en afhankelijk van veel factoren, zoals:

 • aantal units dat gereinigd dient te worden
 • Wordt het gehele leidingwerk gedesinfecteerd of alleen de unit
 • Betreft het een stand-alone unit of een collectief systeem.
 • Is de waterinlaat vrij toegankelijk.
 • Wilt u de units in het weekend gereinigd hebben.
 • etc.

Via onze contact pagina kunt u een offerte laten opstellen. U kunt ons bellen op nummer 0487-503027. Wij staan u graag te woord.