Comfort

Controlling the future

Comfort test – Zelf de monstername verrichten op een moment dat het u uitkomt.

Kiemgetalbepaling op twee tappunten naar keuze conform de richtlijn waarbij u zelf de monstername verricht. Inclusief analyse en certificaat indien het tappunt aan de norm voldoet. U ontvangt vrijblijvend nieuwe testen als het weer tijd is voor de periodieke controle.

Stappenplan comfort test

  • U ontvangt van ons de aangevraagde comforttesten.
  • U kiest zelf een geschikt monsternamemoment.
  • Op de monsternamedag kunt u 2 tappunten na keuze bemonsteren. Ons advies is om in ieder geval de meerfunctiespuit te bemonsteren.
  • Bewaar de testen in de retourdoos in de koelkast. Verstuur de retourdoos voor de buslichting op een maandag, dinsdag of woensdag.
  • Het monster wordt conform WIP-richtlijn geanalyseerd.
  • Incubatie vindt plaats bij 22 graden gedurende 72 uur.
  • Na afloop van de incubatie vindt er een nauwkeurige telling plaats.
  • De tandheelkundig professional ontvangt naast een officieel analyserapport ook een rapportage met advies en een certificaat indien het tappunt binnen de norm valt.
  • Wij adviseren u om de rapportages in een logboek te bewaren.

–> Dankzij onze microbiologische kennis, voorzien we u bij een overschrijding altijd van een professioneel advies.