Expert

Controlling the future

Expert – monstername en analyse door Aqua2Dental

Kiemgetalbepaling op één tappunt naar keuze, inclusief voorrijkosten, analyse en certificaat indien het tappunt aan de norm voldoet. U ontvangt vrijblijvend een herinnering als het weer tijd is voor de periodieke controle.

Stappenplan expert test

  • De planner neemt contact op met de tandheelkundig professional voor het maken van een afspraak voor monstername.
  • De monsternemer komt bij u op de afgesproken dag en tijd en neemt een monster van de meerfunctiespuit . Daarnaast meet hij de temperatuur van het water uit de meerfunctiespuit. Natuurlijk is het ook mogelijk om een ander tappunt te laten bemonsteren.
  • Het monster wordt gekoeld en onder beschermende condities getransporteerd naar het laboratorium.
  • Binnen de wettelijke termijn wordt het monster aangeboden op het laboratorium.
  • Incubatie vindt plaats bij 22 graden gedurende 72 uur.
  • Na afloop van de incubatie vindt er een nauwkeurige telling plaats.
  • De tandheelkundig professional ontvangt naast een officieel analyserapport ook een rapportage met advies en een certificaat indien het tappunt binnen de norm valt.
  • Wij adviseren u om de rapportages in een logboek te bewaren.

–> Dankzij onze microbiologische kennis, voorzien we u bij een overschrijding altijd van een professioneel advies.