NEN 1006 inspectie

Controlling the future

NEN 1006 inspectie mondzorgpraktijk inclusief beheersplan Legionellapreventie

De NEN 1006 inspectie wordt veelal uitgevoerd in collectieve installaties in gebouwen die niet onder de Ministeriële Regeling Legionellapreventie 2011 vallen, maar moeten voldoen aan de zorgplichtwet.

De inspectie is gericht op de praktische uitvoering zoals deze op locatie wordt aangetroffen. De ontwerpgrondslagen worden niet beoordeeld.

Gekeurd worden:

  • Aanleg van de leidingwaterinstallatie;
  • Leidingmaterialen;
  • Beveiliging van (gevaarlijke) toestellen;
  • Brandslanghaspel & sprinklerkop;
  • Aansluitbeveiliging van de sprinklerinstallatie;
  • Nood- en oogdouches;
  • Drukverhogingsinstallatie;
  • Warmwatertapinstallatie.

Het resultaat van de NEN 1006 keuring is een (uitgebreide) rapportage met een overzichtelijke opsomming van eventuele tekortkomingen en oplossingen. Verder wordt een beheersplan opgesteld gebaseerd op de minimaal benodigde jaarlijkse werkzaamheden.

Audit beheersplan Legionella

Hierbij wordt een controle uitgevoerd of alle beheersmaatregelen uit het beheersplan aantoonbaar zijn uitgevoerd, en of eventuele technische aanpassingen, of veranderingen in het gebruik, zijn doorgevoerd in het beheersplan.

Brononderzoek Legionella

Het brononderzoek richt zich op de oorzaak van de aangetoonde verhoogde concentratie Legionella en het elimineren ervan. Tijdens het brononderzoek wordt voor de gehele installatie, vanaf inname van het drinkwaterwater tot en met de tappunten, aan een visuele inspectie onderworpen om de oorzaak van de besmetting (mogelijk) te kunnen traceren. Waar nodig worden installatieaanpassingen voorgesteld en, indien noodzakelijk, (tijdelijke) beheersmaatregelen aangegeven om tot een Legionella-veilige installatie te komen.

Tevens worden maatregelen geadviseerd om te voorkomen dat mensen gedurende de besmetting geïnfecteerd kunnen worden door relevante hoeveelheden inadembare aërosolen. Tenslotte wordt onderzocht of het noodzakelijk is de installatie chemisch of thermisch te desinfecteren. Het advies wordt gerapporteerd.

Prijzen:

De prijs is afhankelijk van de situatie. Neem voor een prijsopgaaf contact op met Aqua2Dental.