BA-keerklepcontroles

Controlling the future

BA-Keerklepcontroles bij Mondzorgpraktijken

Introductie

Volgens de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken is jaarlijkse controle van aanwezige BA keerkleppen verplicht.  De BA keerklep dient eens per 10 jaar vervangen te worden. Deze maatregelen zijn van cruciaal belang om de kwaliteit van het unitwater te waarborgen en de gezondheid van patiënt en behandelaar te beschermen. Op deze pagina zullen we uitleggen wat BA-keerkleppen zijn, waarom ze nodig zijn, en hoe wij mondzorgpraktijken kunnen ondersteunen.

Wat zijn BA-keerkleppen?

De BA-keerklep, ook bekend als Backflow Avoidance (BA)-keerklep, is een klep die voorkomt dat verontreinigd (unit) water in het openbare drinkwaternetwerk terecht kan komen. Dankzij de BA-keerklep kan het unitwater dus niet in omgekeerde richting stromen, waarbij mogelijk bacteriën, chemicaliën en andere verontreinigingen in het drinkwater kunnen komen.

Waarom zijn BA-keerklepcontroles belangrijk in mondzorgpraktijken?

In mondzorgpraktijken worden verschillende procedures uitgevoerd waarbij water wordt gebruikt. Tijdens deze procedures bestaat er een risico dat verontreinigingen, bijvoorbeeld uit de mond van de patiënt, in het unitwater terechtkomen.  Zonder keerklep zou dit water in het collectieve systeem terecht kunnen komen waarbij het openbare drinkwaternetwerk in gevaar gebracht wordt.

Daarom zijn BA-keerklepcontroles van vitaal belang om de gezondheid en veiligheid van zowel patiënten als de gemeenschap te beschermen.

Vanwege bovenstaande risico’s hebben praktijken de verplichting om de BA -keerkleppen jaarlijks de laten controleren.

Hoe worden BA-keerklepcontroles uitgevoerd ?

Voor de keerklepcontroles werkt Aqua2Dental samen met diverse gecertificeerde partijen die de controle snel en effectief kunnen uitvoeren.  Conform de geldende richtlijn beoordelen we of de keerklep drukvast is. De werking van de keerklep testen we door middel van één van de drie voorgeschreven methodes (de standaard-, de vacuüm- of de overdrukmethode). Na afloop van de controle voorzien we de keerklep van een controlelabel met datum. Na de keuring ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage met de resultaten van de controle. Zoals u van Aqua2Dental gewend bent, ontvangt u, indien van toepassing, aanbevelingen om de werking van de keerklep te verbeteren.  Deze aanbevelingen kunt u natuurlijk voorleggen aan uw huisinstallateur, maar u kunt deze ook samen met Aqua2Dental bespreken. Dankzij ons professionele netwerk kunnen we altijd van een passende oplossing voorzien. De rapportage van de keerklepcontroles stellen wij zo op dat u die rechtstreeks kunt implementeren in uw logboek. Dit is conform de voorschriften van het drinkwaterbesluit.

Voor meer informatie over BA-keerklepcontroles kunt u contact opnemen met Aqua2Dental.